• Verouka do nadaljnjega ni.
  • Duhovniki smemo maševati le brez navzočnosti vernikov.
  • Dragi verniki. Prispevajmo k zdravju drug drugega in držimo se izdanih navodil.
  • Verniki lahko na TV Slovenija do nadaljnjega spremljajo sv. mašo vsako nedeljo ob 10.00 na TV Slovenija 2. Daroval jo bo mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl. V duhu bomo med seboj še bolj povezani.
  • Pred nami je veliki teden. Samo eden je Velik, Jezus Kristus, ki nas je s svojim križem, smrtjo in vstajenjem odrešil. Sledimo mu v teh težkih časih, da bomo v večnosti pri njem vsi veliki. Blagoslovljen veliki teden vsem želim p. Emil.
  • Hvala prvim našim vernikom, ki so darovali svojo velikodušen dar za našo cerkev in župnijo, ki kljub temu, da je zaprta ni mrtva, ampak živi po vaši prizadevnosti, molitvah in pripadnosti. Hvala!
  • Priloga: Nova navodila slovenskih škofov za cvetno nedeljo, veliki teden in samo veliko noč …

Navodila slovenskih škofov za velikonočne praznike 2020 v času epidemije COVID-19

Radijski misijon na Radiu Ognjišče

1. Škofje vabijo vernike, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljajo radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020.

 

Cvetna nedelja, 5. april 2020

1. Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih stolnicah brez navzočnosti ljudstva.

2. Župnik obhaja v zaprti župnijski cerkvi sveto mašo, če je mogoče ob 10.00 (ko je prenos svete maše iz mariborske stolnice), brez navzočnosti ljudstva. Župnik naj vernike povabi k spremljanju svete maše po TV SLO 2 ob 10.00.

3. Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb oziroma širjenja epidemije.

4. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).

 

Veliki četrtek, 9. april 2020

1. Vsem župnikom (duhovnikom) se za ta dan izjemoma dovoljuje, da obhajajo večerno sveto mašo v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Jaz, p. Emil, bom v zaprti cerkvi maševal ob 19.00 uri in vas prosim, da se mi pridružite v duhu in z molitvijo rožnega venca za duhovne poklice.

2. Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo.

 

Veliki petek, 10. april 2020

1. Škofje bodo v zaprtih stolnicah ob 18.00 brez navzočnosti vernikov opravili bogoslužje velikega petka.

2. Župnik (duhovnik) opravi bogoslužje velikega petka sam in brez navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi, v najbolj osnovni in preprosti obliki (brez petja in prinašanja križa v procesiji). Pri obredu duhovniki izrečejo posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje (prim. Missale Romanum, str. 314, št. 13):

1. Nebeški Oče, tvoj Sin je z odrešilno smrtjo na križu prenovil človeštvo. Naj skrivnost preizkušnje utrjuje bolnike v veri, upanju in ljubezni.

2. Nebeški Oče, ti si naše zavetje v stiski. Naj pokojni pri tebi najdejo počitek, žalujoči pa tolažbo in upanje.

3. Nebeški Oče, tvoj Sin nas je s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil. Stisko, ki jo trpimo, združi z daritvijo svojega Sina, da bomo rešeni preizkušnje.

3. Jaz, p. Emil, bom obhajal obrede velikega petka ob 19.00 uri in vas vabim, da se mi v duhu pridružite z molitvijo žalostnega dela rožnega venca oziroma molite križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče).

 

Velika sobota, 11. april 2020

1. Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu.

2. Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.

3. Župniki (duhovniki) ob 15.00 opravijo blagoslov jedil iz zaprtih župnijskih cerkva brez navzočnosti vernikov za vso župnijo in za vse podružnice.

4. Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila.

 

Blagoslov velikonočnih jedil

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

5. Škofje bodo velikonočno vigilijo obhajali v zaprtih stolnicah ob 20.00, brez udeležbe ljudstva.

6. Duhovniki velikonočno vigilijo opravijo sami zgolj v zaprtih župnijskih cerkvah

7. Župnik, p. Emil, bom obhajal velikonočno vigilijo ob 19.00 uri in vas povabim, da se mi v duhu pridružite.

8. Vstajenjske procesije letos odpadejo.

9. Župniki (duhovniki) naj vernike po elektronskih oznanilih in župnijskih spletnih straneh povabijo k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak).

12. Zvonovi po velikonočni vigiliji lahko spet zvonijo.

 

Velika noč, 12. april 2020

1. Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.

Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika.

2. Škofje bodo ob 10.00 v svojih zaprtih stolnicah darovali velikonočno sveto mašo brez navzočnosti vernikov.

3. Župniki (duhovniki) darujejo velikonočno mašo sami v svojih zaprtih župnijskih cerkvah brez udeležbe vernikov in brez somaševanja. Župnik, p. Emil, bom na veliko noč obhajal sveto mašo ob 10.00 uri. Pridružite se mi v duhu in molitvah.

4. Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00).

5. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.35).

6. Škofje vabijo vse duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, da spremljajo prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

 

Velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020

1. Škofje oziroma stolni župniki bodo v svojih zaprtih stolnicah darovali sveto mašo brez navzočnosti vernikov.

2. Duhovnik obhaja sveto mašo sam in brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi.

3. Na velikonočni ponedeljek naj se odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije.

 

Bela nedelja oziroma nedelja Božjega usmiljenja, 19. april 2020

1. Škofje oziroma stolni župniki bodo v svojih zaprtih stolnicah opravili sveto mašo brez navzočnosti vernikov.

2. Duhovnik opravi sveto mašo sam in brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi

3. Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00).

4. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).

5. Duhovniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih povabijo župljane k darovanju za vzdrževanje župnije z nakazilom na bančni račun župnije. Župnijski urad sv. Doroteje, Dornava 128/a. 2252 Dornava. Trr: SI 56 0420 2000 3320 150, ali preprosto z ovojnico v župnijski nabiralnik. To je ponižna in iskrena prošnja vsem tistim, ki vam je dornavska cerkev pri srcu in, ki v težkih časih želite biti med seboj povezani tudi preko velikodušnega daru. Iskrena Hvala.

 

Spovedovanje v postnem in velikonočnem času

1. Škofje določajo, da duhovniki zaradi nevarnosti širjenja okužb vernikom ne smejo podeljevati zakramenta sprave.

2. Spoved po telefonu oziroma spletu ni veljavna.

3. V primeru, ko zdravstvene ustanove (bolnišnice), dom upokojencev oziroma civilna zaščita zagotovijo zaščitno opremo duhovniku, lahko ta vernikom (bolnikom) v smrtni nevarnosti podeli zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe.

 

Zvonjenje

1. Škofje določajo, da duhovniki zvonijo ob običajnih urah tako med tednom kot ob nedeljah in praznikih. Vernikom naj sporočijo, da se zvoni v priprošnjo Mariji za konec epidemije. Župniki vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo vernike k molitvi, ki je povezana z molitvijo škofov na Radiu Ognjišče. Verniki ta dan prižgejo sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.

 

Verouk in svete birme

1. V skladu z Izrednimi navodili slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19 je verouk do preklica odpovedan. Kateheti naj tam, kjer je to mogoče, organizirajo verouk na daljavo (po spletu).

2. Škofje so prestavili birme na čas, ko bodo odpravljeni ukrepi za omejevanje epidemije in ko bodo birmanci ustrezno pripravljeni. Krajevni škofje bodo duhovnikom pravočasno posredovali navodila o birmah.

Škofje vabijo vernike, da po svojih zmožnostih darujejo svete maše in podprejo svoje duhovnike s prostovoljnimi darovi, ki jih lahko nakažejo na bančni račun župnije ali osebno izročijo po prenehanju epidemije. Vse duhovnike in vernike vabijo, da redno spremljajo spletno stran www.katoliska-cerkev.si ter spletno stran svoje škofije in župnije.


Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK
Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK
Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof
Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof
Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof
Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

 

NEDELJA

5.4.2020

CVETNA NEDELJA

p. Emil: za + Franca Trstenjak

p. Emil: za + Franca Ljubec, Nežko Toplak obl., 2 + brata Cajnko in + rodbino Cajnko

p. Janko: za farane

Ponedeljek

6.4.2020

Sv. Viljem, opat

p. Emil: za + Franca in Marijo Kovačič, Jožefa in Ivano Arnuš obl., Dejana Zagoršek, Marijo Pihler, Antona Kovačič in + Avgusta Dobovišek

p. Janko: za + Nežo Hojnik, darovali sosedi Florjanič

Torek

7.4.2020

Sv. Aleksander, muč.

p. Emil: Bogu in Mariji v zahvalo za zdravje

p. Janko: za + Terezijo  Zagoršek, darovala soseda Stanko in Stanislav Ciglar

Sreda

8.4.2020

Sv. Julija red.

p. Emil: za + Alojza Šegula 8. dan, daroval sin Boštjan z družino

p. Janko: za + Viktorijo Herga, darovali sosedi Mislovič

Četrtek

9.4.2020

VELIKI ČETRTEK, Jezusova zadnja večerja

p. Emil: za + Otilijo Petrovič obl., Marijo Šalamun, Frančiško Petrovič in + iz družin Petrovič – Šalamun

p. Janko: za + Alojza Herga, daroval Franc Muhič iz Moškanjc

Petek

10.4.2020

VELIKI PETEK, strogi post in zdržek

p. Emil: obredi velikega petka

Sobota

11.4.2020

VELIKA SOBOTA, Jezus počiva v grobu

p. Emil: za + Simona in Ivano Žgeč in + Ivanko Peteršič

p. Janko: za + Benjamina Stepišnik, darovali Vilčekovi

NEDELJA

12.4.2020

VELIKA NOČ, Jezusovo vstajenje

p. Emil: za + Franca Fras, darovala Minka Cigula

p. Janko: za farane

 

 

 

Kontakt

Župnijski urad Dornava

Dornava 128a
2252 Dornava, Slovenija

+386 (0)2 755 07 51

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Bogoslužje

  •  Maše ob delavnikih (zimski čas): 7.00 čet, pet, sob; 17.00 po, tor, sre

  •  Maše ob delavnikih (poletni čas): 7.00 čet, pet, sob; 19.00 po, tor, sre

  • Nedeljske maše (zimski in poletni čas): 9.00, 10.30